Online marketing hoort bij de huidige strategie

Online marketing

Je ziet het steeds vaker, maar bedrijven kiezen ervoor om online marketing op te nemen in de strategie. De vraag is natuurlijk waarom? Om hier een duidelijk antwoord op te geven zullen we hieronder kort stilstaan waarom het belangrijk is om online marketing in jouw bedrijfsvoering op te nemen. Daarnaast zullen we nog kort stilstaan bij een aantal factoren waar je rekening mee moet houden als je besluit een professional in te huren op het gebied van online marketing. Hierbij weet je zeker dat je met de juiste partij in zee gaat en dat is natuurlijk wel zo prettig.

 

Waarom kiezen voor online marketing?

Het is altijd goed om te kiezen voor online marketing, want uiteindelijk wil je meer klanten, maar hoe krijg je deze? Online marketing is eigenlijk het verkrijgen van meer klanten door het inzetten van diverse online kanalen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat steeds meer mensen gebruik maken van digitale bronnen waardoor het zeker aan te raden is om dit in te zetten voor promotie. Waar men vroeger voornamelijk gebruik maakte van flyers, gebruikt men tegenwoordig voornamelijk SEO en SEA. OOk een goede responsieve website is tegenwoordig onmisbaar. Natuurlijk is dit een enorme verschuiving en daarom zie je ook vaak dat de wat oudere leidinggevende nog geen online marketingstrategie hebben opgenomen in de bedrijfsvoering. Het is echter wel aan te raden, want het ondernemen van tegenwoordig veranderd en je wilt natuurlijk wel jouw concurrenten voorblijven. Het is daarom de kunst om niet achter te blijven en juist online marketing toe te passen.

 

Waar moet je op letten bij het inschakelen van een online marketeer?

Als eerst is het goed om te kijken naar de recensies en de reeds behaalde resultaten van de marketeer. Je wilt natuurlijk wel zakendoen met een professional die behaalde resultaten heeft. Mocht dit niet het geval zijn, dan weet je zeker dat je niet goede zaken hebt gedaan en om deze reden is het zeker aan te raden om hier aandacht aan te besteden. Daarnaast is het ook belangrijk om altijd even naar de prijs te kijken. Je wilt er natuurlijk zeker van zijn dat je er alles aan doet om zodoende ervoor te zorgen dat jouw campagne goed gaat lopen en hierbij speelt het uitzoeken van een goede marketeer een grote rol. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, dan is het zeker aan te raden om te kijken of je een specialist kan inschakelen om ervoor te zorgen dat je geen fouten zult maken.

Administratiekantoor

Als ondernemer heb je vaak simpelweg geen tijd om zelf de administratie nog even te doen. Er is vrijwel geen enkele ondernemer te vinden die na een drukke werkdag nog even op de zolderkamer gaat zitten om de administratie in orde te maken. En zij die dit wel doen, hebben vaak niet de specifieke kennis die noodzakelijk geacht wordt en mist daardoor allerlei fiscale voordelen en is niet op de hoogte van de steeds opnieuw veranderende wet- en regelgeving.

Administratiekantoor

 

Volledige ontzorging op administratief

Wie z’n onderneming dus liefheeft, die schakelt een administratiekantoor in. Een administratiekantoor kan je volledig ontzorgen op administratief gebied. Je kunt er echter ook voor kiezen om je administratie voor een deel uit te besteden, als je per se liever zelf toch een vinger aan de pols houdt.

 

Belastingaangiften en het samenstellen van de jaarrekening

Een professioneel administratiekantoor is betrokken, deskundig en betrouwbaar en steeds op de hoogte van de voor jou actuele regels en wetten. Het kantoor kan de gehele administratie voor zijn rekening nemen, kan belastingaangiften voor je doen en kan de jaarrekening samenstellen. Daarnaast wordt steeds deskundig advies gegeven, steeds over zaken die relevant zijn voor jouw bedrijfstak.

 

Elke maand een rapportage op je bureau

Het administratiekantoor kan elke maand een rapportage maken over de financiële zaken. Belangrijk, want zo kun je zien welke bedrijfsprocessen wel en welke niet winstgevend zijn en kun je eventueel die processen aanpassen of zelfs staken om verder verlies te voorkomen, Ook de belastingdienst stelt hoge eisen aan de administratie. Nog meer redenen dus om een administratiekantoor in te schakelen.

 

Ook voor personeelszaken en juridische zaken

Elke ondernemer wil ondernemen, wil aan de slag met zaken waarin hij of zij zelf specialist is. Het is als ondernemer simpelweg onmogelijk om steeds op de hoogte te zijn van fiscale en financiële zaken. Het administratiekantoor weet daarnaast ook alles van personeelszaken en juridische zaken. Desgewenst kun je het administratiekantoor aanwijzen als jouw gesprekspartner met de fiscus.

 

Perfecte partner

Ook het verzorgen van de salarisadministratie laat je uiteraard ook verzorgen, met de moderne digitale loonstroken. Ook in dat opzicht zal je ontzorgen op het gebied van administratieve zaken je steeds adviseren hoe je bepaalde zaken beter en kostenbesparend aan kunt pakken. Vaak voelt het administratiekantoor als een tak van je eigen bedrijf vanwege het persoonlijke contact. Is dat ook bij jou het geval, dan heb jij je perfecte partner dus al gevonden.

Bezoek de website voor meer informatie

Interim vacatures

Je hebt er vast weleens van gehoord, iemand die op interim basis een bepaalde positie bekleedt. Je ziet ook best vaak interim vacatures in de krant of op internet. Binnen die interim vacatures zie je heel vaak dat er interim managers gevraagd worden.

 

Tijdelijke invulling

Interim betekent zoiets als tijdelijk, interim vacatures zijn dus vacatures die je tijdelijk invult. Interim managers zijn vaak ook mensen die niet eens in dienst komen van een onderneming. Interim vacatures ontstaan als iemand de laan wordt uitgestuurd of als iemand tijdelijk vanwege bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap uit de roulatie is. De vrijgekomen positie wordt dan dus op interim basis ingevuld.

 

Interim managers nemen gemakkelijker drastische maatregelen

Een interim manager voert dus -afhankelijk in welke bedrijfstak de manager operatief is – dezelfde werkzaamheden uit als de manager dat doet; werkzaamheden als bijvoorbeeld aansturen, ondersteunen, verbeteringen aan proberen te brengen, rapporten schrijven en adviseren richting de rest van het managementteam. Als een manager de laan uit wordt gestuurd wegen financiële sores, wordt er vaak een interim manager aangesteld die in staat is om op korte termijn de financiën weer in orde te krijgen. Daarbij gaat iemand die op basis van interim vacatures zijn binnengekomen niet te beroerd om drastische maatregel te nemen. Interim heeft vaak een wat negatieve klank in die zin dat er dus iemand vertrokken is die normaliter de positie invulde. Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Er kan ook een tijdelijke vacature ontstaan vanwege een promotie. Door interim vacatures in te vullen geeft de leiding van een bedrijf zichzelf ook even de tijd om na te denken over een structurele oplossing.

Vacatures

Opgelegde maatregel

Interim vacatures kunnen ook ontstaan als vanwege de vraag uit de markt de productie uitgebreid moet worden of als er specifieke kennis aan een organisatie toegevoegd moet worden. Soms is een interim ook gewoon een opgelegde maatregel. Zo kan de Nederlandsche bank bijvoorbeeld eisen dat er een interim manager aangesteld wordt om orde op zaken te stellen of om de vinger aan de pols te houden.

 

Snelle beschikbaarheid

Interim vacatures aanbieden wordt om een aantal redenen gedaan. Dit zijn bijvoorbeeld een snelle beschikbaarheid en het feit dat het dienstverband ook gemakkelijk weer opgezegd kan worden. Ook het feit dat de aangestelde mensen naar aanleiding van interim vacatures vaak geen verbondenheid aan de organisatie hebben wordt als voordeel benoemd. Dit maakt het nemen van ingrijpende maatregelen vaak gemakkelijker.

 

Frisse en objectieve blik

Iemand die op interim basis actief is, heeft een frisse en objectieve blik op de gang van zaken en is vaak iemand die kan bogen op een behoorlijke dosis ervaring. Daarentegen ontbreekt het de interim medewerkers vaak aan specifieke kennis en wordt er soms te veel gefocust op de korte termijn. Bovendien zijn mensen die op tijdelijke basis aangesteld worden nooit heel goedkoop. Overigens bestaat er geen opleiding om bijvoorbeeld interim manager te worden. Vaak wordt wel gezocht naar mensen van HBO of WO niveau. Belangrijker is echter relevante werkervaring en competenties als een heldere communicatie, analytisch vermogen en goed kunnen luisteren.

 

Bezoek hier de website voor meer informatie

Erfbelasting

Erfbelasting

Komt iemand te overlijden met bezittingen, dan gaan die bezittingen zoals bekend naar de nabestaanden. Bij wet staat vast wie wettige erfgenaam is, al kunnen in het testament weer afwijkende afspraken gemaakt zijn. Krijg je iets uit een erfenis, dan moet je daar belasting over betalen. Hoeveel is afhankelijk van de hoogte van wat je krijgt en ook de relatie die je met de overledene had.

 

Over alles boven de vrijstelling betaal je belasting

Erfbelasting is met andere woorden dus een heffing over wat jij als erfgenaam gekregen hebt uit nalatenschap van de overledene. Eerst wordt er een vrijstelling afgetrokken en over alles wat meer is moet belasting betaald worden. De hoogte van het vrijgestelde bedrag alsmede de heffing hoogte zijn afhankelijk van de relatie die bestond tussen ontvanger en overledene.

 

In elk geval een vrijstelling van 2.012 euro

Je betaalt erfbelasting als je iets krijgt dat boven de vrijstelling ligt. Iedereen die iets krijgt heeft in elk geval een vrijstelling van 2.012 euro en soms is er sprake van een hogere vrijstelling., zoals voor de partner (603.600 euro). Kinderen en kleinkinderen hebben een vrijstelling van 19.114 euro. Sterft iemand zonder partner of kinderen, dan dient de erfenis volgens de wet maar de ouders te gaan, die een recht op vrijstelling hebben van 45.270 euro. Gaat een erfdeel naar een gehandicapt kind, dan is er een hogere vrijstelling: 57.342 euro.

 

Belasting hangt af van de tariefgroep

Hoe hoog de erfbelasting dan precies is, is afhankelijk van de tariefgroep van de erfgenaam. Tariefgroep 1 is voor partner en de kinderen van iemand die gestorven is en in tariefgroep 1A zitten de kleinkinderen. In tariefgroep 2 zitten alle overige erfgenamen. Om de hoogte van de erfbelasting te bepalen wordt onderscheid gemaakt tussen nalatenschappen onder de 118.708 euro en een bedrag daarboven. Het deel onder dat bedrag wordt minder belast dan het deel boven dit bedrag.

 

In tariefgroep 1 betaal je tien procent; belastingen kunnen oplopen tot wel 40 procent

Erfgenamen die in tariefgroep 1 zitten, betalen tien procent belasting. Boven de norm van 118.708 euro moet twintig procent worden voldaan. Tariefgroep 1A betekent dat je achttien procent belasting betaalt en is het bedrag meer dan 118.708 euro dan moet 36 procent belasting betaald worden. Zit je in tariefgroep 2, dan betaal je dertig procent aan belastingen, krijg je meer dan het normbedrag dan dien je zelfs veertig procent aan de belasting te betalen.

Mediation zakelijke conflicten nodig?

Zakelijk conflict

Heb jij een zakelijk conflict met een zakenpartner? Dit is een erg nare situatie! Een zakelijk conflict vormt voor beide partijen meestal een groot probleem. In dit geval is het natuurlijk belangrijk om naar de oorzaak van het conflict te kijken. Door goed naar de oorzaak te zoeken, is de kans nog groter dat jullie het conflict snel oplossen. Lukt het jullie echt niet om het conflict samen op te lossen? Dan is het een goed idee om voor mediation zakelijke conflicten te kiezen. Dit kan beide partijen een hoop tijd en geld schelen.

 

Voorkom een rechtszaak

Een rechtszaak is voor een bedrijf meestal nadelig. Toch kan het hier soms tot leiden als een zakelijk conflict niet snel genoeg opgelost is. Het is natuurlijk een goed idee om dit te voorkomen. Een rechtszaak kost je veel geld en waarschijnlijk ook tijd. De kans dat de samenwerking na de rechtszaak stopt is ook erg groot. Mediation zakelijke conflicten is daarom veel beter dan het starten van een rechtszaak. Het is een goed idee om voor de beste oplossing te kiezen en in veel gevallen is dit mediation.

 

Wat zijn de voordelen van mediation?

Mediation zakelijke conflicten heeft ontzettend veel voordelen. Om te beginnen hoef je bijvoorbeeld niet bang te zijn dat het conflict met een rechtszaak eindigt. De kans op een echt goed einde is met mediation veel hoger. De kans dat beide partijen een samenwerking blijven behouden is in veel gevallen zelfs vrij groot. Voor de samenwerking is mediation dus het allerbeste. Het is de bedoeling dat beide partijen uiteindelijk tevreden zijn met de oplossing. Als er ooit sprake is geweest van een goede samenwerking, dan is het zonde om dit te verpesten. Door middel van mediation zakelijke conflicten voorkom je dit. Het is dus zeker geen slecht idee om je eens goed in mediation te verdiepen!

 

Kies voor de juiste mediator

Het is belangrijk dat je voor een goede mediator kiest als je het zakelijk conflict wilt verhelpen. Door jullie goed in de verschillende mediators te verdiepen, kunnen jullie zeker zijn van de beste resultaten. Kies een mediator altijd puur op basis van de kwaliteiten van de mediator en niet op basis van de afstand of andere zaken. Net iets verder reizen is zeker de moeite waard als je het conflict wilt oplossen. Een goede mediation kan beide partijen enorm schelen en is dan ook een absolute aanrader!

 

Bezoek onze website voor meer informatie

Data mining

Het geautomatiseerd zoeken naar patronen in een dataset wordt ook wel data mining genoemd, een proces dat in fasen wordt uitgevoerd en waarbij het daadwerkelijke minen in het midden van het gehele proces zit. De gebruikte technieken voor mining kun je in zes groepen verdelen en per techniek zijn er ook nog weer verschillende mogelijkheden die benut kunnen worden.

 

Betere besluiten nemen

Wat data mining dus doet is het zoeken naar patronen in een verzameling gegevens. Anderen noemen het eerder schatten zoeken in databases. Op basis van de gevonden informatie kunnen betere besluiten genomen worden. Alleen data mining is niet genoeg, het gehele proces begint met het stellen van de goede vragen en dat samenstellen van een dataset. Het proces zit er nadat er interpretaties van de resultaten gemaakt zijn op.

Data mining

Soms even een stapje terug

Data mining kun je terugbrengen naar drie fasen: pre-processing, data mining en de validatie van de resultaten. In andere procesmethoden worden die fasen weer verder uitgesplitst. De meest gebruikte methode is CRISP-DM op de voet gevolgd door SEMMA. Overigens is het geen chronologisch proces, maar eerder een iteratief proces; soms moet je dus wel eens een stapje terug om de dataset of de parameters bij te stellen. Vooral in de CRISP-DM methode is deze ‘herhaling van zetten’ goed waarneembaar. Cross-Industry Standard Process for Data Mining is zoals gesteld de meest gebruikte fasering voor mining en een aanpak die uitgaat van zes fasen: kennis business, kennis data, preparatie data, modellering, evaluatie en implementatie.

 

Beperkt zich alleen tot data

SEMMA – dat staat voor Sample, Explore, Modify, Model en Assess- wordt weleens verweten dat het zich alleen tot de data beperkt en die niet in de juiste context plaatst. De techniek bestaat uit zes groepen en per techniek kun je vervolgens weer voor heel veel mogelijkheden kiezen. Kiezen is lastig overigens, en dus is het nogal eens een probleem de juiste parameters te gebruiken.

 

De technieken

De technieken? Dat is outlier detection in de eerste plaats ofwel het vinden dan data die afwijken. Andere technieken zijn clusteren, het verdelen van gegevens in groepen, en het toepassen van de associatieregels. Dit is het zoeken naar verbanden tussen de variabelen, een techniek die veel gebruikt wordt bij productaanbevelingen in webshops. Classificatie is ook een gebruikte techniek terwijl een regressieanalyse het vinden van een formule is die de data op de best mogelijke manier beschrijft. Samenvatten is tenslotte het compact weergeven van een dataset.

Elektra aanleggen

Je hebt bijvoorbeeld net een nieuwe woning gekocht maar deze is erg ouderwets en er zijn veel dingen die aangepast moeten worden. Je wilt ervoor zorgen dat het niet teveel geld gaat kosten want het huis was namelijk al een duur grapje. Het kan zijn dat er nieuwe elektra aanleggen moet gebeuren of de oude elektra moet eruit en er moet nieuwe elektra worden gelegd. In sommige gevallen kan je dit zelf doen maar vaak is het handig om een professioneel bedrijf in te huren om jouw elektra aanleggen. Allereerst is het belangrijk om te weten wat er precies vervangen of gelegd moet worden. Moet er in een bepaald deel van het huis nieuw elektra komen of misschien moet je ergens anders elektra aanleggen. Vaak als het huis wordt gekocht zullen deze dingen besproken worden en af en toe geven ze daar ook nog is een prijsindicatie bij zodat je weet wat je totaal voor het huis ongeveer kwijt zal zijn. Je wilt namelijk niet een duur huis kopen en vervolgens nog vele dure aanpassingen en onderhoud moeten plegen.

Elektra aanleggen

Wat kost het?

Elektra aanleggen in een nieuwbouwhuis of een huis uit de jaren 30 is niet zo makkelijk als dat je zou denken, er gaat namelijk werk vooraf al in zitten en dan ook nog is veel inspanning tijdens het leggen van de elektriciteit. De gemiddelde prijs van het aanleggen etc kan nog wel is verschillen, het ligt er natuurlijk een beetje aan wat er precies vervangen of gedaan moet worden. Maar waar het vooral op neer komt is hoe groot het huis is en wat jouw specifieke wensen zijn, hierbij kun je denken aan stopcontacten, lichtschakelaars en het aantal groepen dat je wilt hebben in de meterkast. Dit allemaal speelt een rol in de prijs en kan dus nog wel is flink verschillen.

Vaak kost het aanleggen van elektriciteit in het hele huis met alles erop en eraan dus dan ook stopcontacten, meterkasten vervangen waar nodig is en de aardschakelaar aansluiten komt meestal uit op rond de 2900 euro. Wil je alleen verlichting, thermostaat en een paar nieuwe stopcontacten dan zit je meestal op en rond 450 euro. Om te zorgen dat je ’s avonds ook lekker buiten kunt zitten moet je ervoor zorgen dat alles onder de grond gaat en goed afgedekt is. De elektra aanleggen naar een tuinhuisje hoeft niet veel te kosten en zal je rond 700 euro kosten.

Dual Use goederen

Dual Use Goods

In dit artikel komt het onderwerp Dual Use goederen aan bod. Zo wordt er gekeken naar wat het nu eigenlijk betekent, maar ook waar in het dagelijks leven je deze producten tegen kunt komen. Lijkt het jou interessant om hier meer te weten over te komen? Dan raden wij aan om dit artikel vooral verder te lezen.

 

De betekenis van Dual Use

Om te beginnen gaan we het hebben over wat Dual Use goederen nu eigenlijk zijn en wat de definitie van deze term is. Dual Use goederen zijn in principe producten die programmatuur en technologie bevatten. Deze goederen kunnen een bestemming hebben voor het leger, maar ook een civiele bestemming. Het gaat hier voornamelijk over goederen die geen doel hebben om gebruikt te worden voor exploderen. Daarnaast moeten de goederen kunnen bijdragen op een bepaalde manier in het vervaardigen van nucleaire middelen zoals wapens of explosie middelen.

Dit is de definitie die veel gebruikt wordt. Echter zijn het vrij lastige termen. Vandaar hierbij hoe wij het zouden beschrijven:

 

Dual Use goederen zijn goederen zoals technologie en software die normaal gesproken gebruikt worden voor civiele doeleinden. Een pluspunt is dat het een positieve bijdrage kan leveren en van toepassing kan zijn voor de militairen. Naast dit kan het hulp bieden bij het produceren of verspreiden van wapens zoals massavernietigingswapens. Enkele voorbeelden hiervan zijn biologische wapens, kernwapens of chemische producten zoals gassen.

 

Internationale veiligheid

Doordat de veiligheid van niet alleen ons land, maar ook omringende landen veilig moet zijn, zijn er strikte regels gemaakt waar aan gehouden moet worden. Deze gelden voornamelijk voor het exporteren en doorvoeren van deze goederen. Deze regels zijn gemaakt op basis van de Dual Use verordening van Europa. Eén regel is bijvoorbeeld dat bij export buiten Europa of het binnenhalen van deze goederen buiten de EU het bedrijf die dit regelt een speciale vergunning moet hebben om dit te kunnen doen.

 

Waar te zien in het dagelijks leven?

Wat voor soort goederen militaire goederen zijn, weet vrijwel iedereen. Mocht je hier geen duidelijk beeld van hebben kun je een lijst van deze goederen opzoeken. Het is lastiger om vast te stellen wat Dual Use goederen zijn, maar ook hiervoor is een overzicht gemaakt. Prettig genoeg wordt er strikt gekeken naar wie en waar deze goederen exporteren en of dit op correcte wijze gedaan wordt. Hierdoor zal de veiligheid van Nederland en andere landen binnen de EU zo goed mogelijk verzekerd worden. 

Zakelijke evenementen organiseren?

Sta jij op het punt om zakelijke evenementen te organiseren? Dan is het zeker aan te raden om te kijken naar de mogelijkheden, want je wilt er natuurlijk wel zeker van zijn dat je op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen. Daarnaast zullen we in dit artikel stilstaan bij een aantal factoren die van cruciaal belang zijn als je op het punt staat om een zakelijke evenement te organiseren. Hierdoor weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet en dat je hierdoor een succesvolle zakelijke evenement zult opzetten. Mocht je naar aanleiding van dit artikel of in het algemeen nog vragen hebben met betrekking tot het organiseren van een zakelijke evenement, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Kijk altijd naar catering mogelijkheden

Als je besluit om een zakelijk evenement te organiseren, is het altijd goed om rekening te houden met de catering. Je wilt er natuurlijk wel zeker van zijn dat er voldoende eten beschikbaar is voor iedereen, want iedereen vindt over het algemeen belangrijk dat er voldoende eten aanwezig is. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om dit zelf te maken, maar het is veel beter om een catering in te schakelen. Hierdoor bespaar je enorm veel tijd en daarnaast is het over het algemeen ook een stuk lekkerder. Je bent hierbij wel meer kosten kwijt, maar het is zeker de moeite waard om hier rekening mee te houden.

Denk aan passende muziek als je een evenement organiseert

Als je op het punt staat om een evenement te organiseren, is het zeker aan te raden om rekening te houden met de muziek. Je wilt natuurlijk wel muziek draaien die toegankelijk is voor de doelgroep. Het is daarom altijd goed om eerst de doelgroep in kaart te brengen en op basis hiervan te kijken naar de mogelijkheden. Het is namelijk nooit fijn als je achteraf erachter komt dat iets niet goed is. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, dan is het zeker aan te raden om te kijken of je een allround DJ kunt inhuren. Als je namelijk besluit een allround DJ in te huren, dan weet je zeker dat je te maken hebt met een goede DJ die ervoor zorgt dat iedereen tevreden is als het gaat om de muziek en dat is eigenlijk het ultieme doel dat je wilt bereiken natuurlijk. Op het internet vind je genoeg mogelijkheden voor het huren van een allround DJ.

Laat zakelijke evenementen organiseren door First Service!

Een bedrijfsfilm laten maken is zeker belangrijk voor een bedrijf

Veel mensen vragen zich af waarom het aan te raden is om te kijken naar de mogelijkheden voor het laten maken van een bedrijfsfilm. Om deze reden zullen we hieronder kort een aantal elementen toelichten die van cruciaal belang zijn als het gaat om het laten maken van een bedrijfsfilm. Mocht je naar aanleiding van onderstaande nog vragen hebben over het laten maken van een dergelijke bedrijfsfilm, dan is het zeker aan te raden om contact op te nemen met een specialist. Hierdoor weet je zeker dat je de juiste keuzes zult maken en dat is natuurlijk erg fijn! 

Bedrijfsvideo laten maken

Waarom moet je een bedrijfsfilm laten maken?

Dat is natuurlijk van cruciaal belang om te bekijken of het van jou ook van belang kan zijn. Als eerst is het aan te raden om een film te maken, want dit is veel sterker dan een schriftelijke pitch. Een bedrijfsfilm kan namelijk in een minuut 100 keer zoveel vertellen dan op papier en dat is natuurlijk erg fijn. Daarnaast is het ook een stuk aantrekkelijker om de aandacht erbij te houden en krijgt de potentiële klant ook een beeld achter het verhaal. Om deze redenen zie je steeds vaker dat ondernemers ervoor kiezen om een bedrijfsfilm te laten maken. Ben jij benieuwd of een bedrijfsfilm ook voor jouw branche van toepassing kan zijn? Dan is het zeker aan te raden om eens contact op te nemen met ons. Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze.

Zijn er diverse mogelijkheden voor het laten maken van een bedrijfsfilm?

Jazeker, als eerst is het goed om te kijken wat je wilt uitstralen naar jouw potentiële doelgroep. Het kan namelijk zo zijn dat je niet te professioneel wilt overkomen en hierbij is het aan te raden om gebruik te maken van een animatie video. Mocht je echt te maken hebben met een professionele doelgroep, dan is het weer aan te raden om jezelf en echte beelden te verwerken in de bedrijfsfilm. Kortom, het is afhankelijk van jouw doelgroep wat voor bedrijfsvideo je wilt gaan maken en om deze reden is het ook aan te raden om contact op te nemen met een specialist. Hierdoor weet je zeker dat je de juiste keuze zult gaan maken en dat is erg prettig, want hierdoor kom je niet voor verrassingen te staan en dat is erg fijn.