Boekhouding

Heb jij een onderneming? Dan weet jij waarschijnlijk als geen ander dat hier een hoop dingen bij komen kijken. Het runnen van een bedrijf is namelijk niet zomaar iets en dit is dan ook niet voor iedereen weggelegd. Je zult veel belangrijke zaken moeten regelen en buiten dat zijn er ook zaken waar je minder zin in hebt en die je toch zult moeten regelen. Een mooi voorbeeld hiervan is de boekhouding. De boekhouding wordt door veel ondernemers gezien als een last. Er zijn dan ook veel ondernemers die de boekhouding vergeten. Dit is iets dat voor veel problemen kan zorgen en buiten dat heb je hierdoor ook een minder goed beeld van hoe het gaat met je onderneming. Het doen van de boekhouding is om meerdere redenen zeer belangrijk, hieronder kan je lezen waarom dit het geval is.

De boekhouding is dus om meerdere redenen belangrijk. Zo is het belangrijk voor jezelf, maar ook voor de belastingdienst. Het doen van de boekhouding is namelijk wettelijk verplicht. Mocht je dit niet doen, dan kan je hier flinke boetes voor krijgen. Dit wil je natuurlijk niet en daarom is het zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat je dit allemaal netjes in orde hebt. Kortom, het doen van de boekhouding is belangrijk omdat dit verplicht is. Echter is het doen van de administratie misschien nog wel belangrijker voor jouzelf. De reden? Dit zal er namelijk voor zorgen dat jij een beter beeld hebt van hoe het écht met je onderneming gaat. Dit zal er weer voor zorgen dat jij beter weet in wat je moet investeren. Heb jij helemaal geen geld om te investeren? Dan zal de boekhouding dit ook duidelijk maken.

Een goede boekhouder staat voor jou klaar

Heb jij geen tijd om de administratie van je bedrijf te doen? Dan is het absoluut een goed idee om de hulp van een expert in te schakelen. Mocht jij het zelf lastig vinden om de boekhouding te doen, dan is dat absoluut niet gek. Hier zal je namelijk de nodige kennis voor moeten hebben. Een boekhouder heeft deze kennis in huis en buiten dat zal een goede boekhouder altijd voor jou klaarstaan. Mocht jij nog op zoek zijn naar een goede aanbieder, vergelijk aanbieders dan met elkaar op het internet. Tegenwoordig zijn er ook veel aanbieders die gebruik maken van technologische middelen. Dit kan jou erg goed helpen.

Boekhouding

Erfbelasting

Erfbelasting

Komt iemand te overlijden met bezittingen, dan gaan die bezittingen zoals bekend naar de nabestaanden. Bij wet staat vast wie wettige erfgenaam is, al kunnen in het testament weer afwijkende afspraken gemaakt zijn. Krijg je iets uit een erfenis, dan moet je daar belasting over betalen. Hoeveel is afhankelijk van de hoogte van wat je krijgt en ook de relatie die je met de overledene had.

 

Over alles boven de vrijstelling betaal je belasting

Erfbelasting is met andere woorden dus een heffing over wat jij als erfgenaam gekregen hebt uit nalatenschap van de overledene. Eerst wordt er een vrijstelling afgetrokken en over alles wat meer is moet belasting betaald worden. De hoogte van het vrijgestelde bedrag alsmede de heffing hoogte zijn afhankelijk van de relatie die bestond tussen ontvanger en overledene.

 

In elk geval een vrijstelling van 2.012 euro

Je betaalt erfbelasting als je iets krijgt dat boven de vrijstelling ligt. Iedereen die iets krijgt heeft in elk geval een vrijstelling van 2.012 euro en soms is er sprake van een hogere vrijstelling., zoals voor de partner (603.600 euro). Kinderen en kleinkinderen hebben een vrijstelling van 19.114 euro. Sterft iemand zonder partner of kinderen, dan dient de erfenis volgens de wet maar de ouders te gaan, die een recht op vrijstelling hebben van 45.270 euro. Gaat een erfdeel naar een gehandicapt kind, dan is er een hogere vrijstelling: 57.342 euro.

 

Belasting hangt af van de tariefgroep

Hoe hoog de erfbelasting dan precies is, is afhankelijk van de tariefgroep van de erfgenaam. Tariefgroep 1 is voor partner en de kinderen van iemand die gestorven is en in tariefgroep 1A zitten de kleinkinderen. In tariefgroep 2 zitten alle overige erfgenamen. Om de hoogte van de erfbelasting te bepalen wordt onderscheid gemaakt tussen nalatenschappen onder de 118.708 euro en een bedrag daarboven. Het deel onder dat bedrag wordt minder belast dan het deel boven dit bedrag.

 

In tariefgroep 1 betaal je tien procent; belastingen kunnen oplopen tot wel 40 procent

Erfgenamen die in tariefgroep 1 zitten, betalen tien procent belasting. Boven de norm van 118.708 euro moet twintig procent worden voldaan. Tariefgroep 1A betekent dat je achttien procent belasting betaalt en is het bedrag meer dan 118.708 euro dan moet 36 procent belasting betaald worden. Zit je in tariefgroep 2, dan betaal je dertig procent aan belastingen, krijg je meer dan het normbedrag dan dien je zelfs veertig procent aan de belasting te betalen.