Interim vacatures

Je hebt er vast weleens van gehoord, iemand die op interim basis een bepaalde positie bekleedt. Je ziet ook best vaak interim vacatures in de krant of op internet. Binnen die interim vacatures zie je heel vaak dat er interim managers gevraagd worden.

 

Tijdelijke invulling

Interim betekent zoiets als tijdelijk, interim vacatures zijn dus vacatures die je tijdelijk invult. Interim managers zijn vaak ook mensen die niet eens in dienst komen van een onderneming. Interim vacatures ontstaan als iemand de laan wordt uitgestuurd of als iemand tijdelijk vanwege bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap uit de roulatie is. De vrijgekomen positie wordt dan dus op interim basis ingevuld.

 

Interim managers nemen gemakkelijker drastische maatregelen

Een interim manager voert dus -afhankelijk in welke bedrijfstak de manager operatief is – dezelfde werkzaamheden uit als de manager dat doet; werkzaamheden als bijvoorbeeld aansturen, ondersteunen, verbeteringen aan proberen te brengen, rapporten schrijven en adviseren richting de rest van het managementteam. Als een manager de laan uit wordt gestuurd wegen financiële sores, wordt er vaak een interim manager aangesteld die in staat is om op korte termijn de financiën weer in orde te krijgen. Daarbij gaat iemand die op basis van interim vacatures zijn binnengekomen niet te beroerd om drastische maatregel te nemen. Interim heeft vaak een wat negatieve klank in die zin dat er dus iemand vertrokken is die normaliter de positie invulde. Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Er kan ook een tijdelijke vacature ontstaan vanwege een promotie. Door interim vacatures in te vullen geeft de leiding van een bedrijf zichzelf ook even de tijd om na te denken over een structurele oplossing.

Vacatures

Opgelegde maatregel

Interim vacatures kunnen ook ontstaan als vanwege de vraag uit de markt de productie uitgebreid moet worden of als er specifieke kennis aan een organisatie toegevoegd moet worden. Soms is een interim ook gewoon een opgelegde maatregel. Zo kan de Nederlandsche bank bijvoorbeeld eisen dat er een interim manager aangesteld wordt om orde op zaken te stellen of om de vinger aan de pols te houden.

 

Snelle beschikbaarheid

Interim vacatures aanbieden wordt om een aantal redenen gedaan. Dit zijn bijvoorbeeld een snelle beschikbaarheid en het feit dat het dienstverband ook gemakkelijk weer opgezegd kan worden. Ook het feit dat de aangestelde mensen naar aanleiding van interim vacatures vaak geen verbondenheid aan de organisatie hebben wordt als voordeel benoemd. Dit maakt het nemen van ingrijpende maatregelen vaak gemakkelijker.

 

Frisse en objectieve blik

Iemand die op interim basis actief is, heeft een frisse en objectieve blik op de gang van zaken en is vaak iemand die kan bogen op een behoorlijke dosis ervaring. Daarentegen ontbreekt het de interim medewerkers vaak aan specifieke kennis en wordt er soms te veel gefocust op de korte termijn. Bovendien zijn mensen die op tijdelijke basis aangesteld worden nooit heel goedkoop. Overigens bestaat er geen opleiding om bijvoorbeeld interim manager te worden. Vaak wordt wel gezocht naar mensen van HBO of WO niveau. Belangrijker is echter relevante werkervaring en competenties als een heldere communicatie, analytisch vermogen en goed kunnen luisteren.

 

Bezoek hier de website voor meer informatie